DomovO projektuČezmejne aktivnostiKoncept 4R+3Ee-Svetovanje
Aktualno

Čezmejna konferenca "Vloga in pomen okoljskega informiranja
in izobraževanja pri gospodarnem ravnanju z odpadki"

(RIS Rakičan, 30. oktober 2007)


V okviru izvajanja čezmejnega projekta Mobilizacija slovenskih in hrvaških obmejnih regij za uporabo koncepta 4R+3E pri ravnanju z odpadki, smo v torek, 30. 10. 2007 organizirali čezmejno konferenco o pomenu okoljskega informiranja in izobraževanja za učinkovito izvajanje gospodarnega ravnanja z odpadki. Potekala je v Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan. Sodelovalo je 35 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, predstavniki komunalnih podjetij, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, zavodov, predstavniki mestnih občin, predstavniki ekošol in ekovrtca.

Tematiko problematike učinkovitega izvajanja okoljskega izobraževanja smo izbrali na podlagi analize stanja ciljnih skupin pri učinkovitem ravnanju z odpadki po konceptu 4R+3E, kjer ugotavljamo, da so uporabniki storitev ravnanja z odpadki premalo ozaveščeni za odgovorno in učinkovito ravnanje z odpadki.

Čezmejni partner Udruga Zelena Istra je povabila udeležence in predavatelje, ki so predstavili primere dobrih praks iz ekološkega otoka Krk (Ponikve d.o.o.), komunalnega podjetja JKP Čakom d.o.o., mesta Velika Gorica in uspešno projektno delovanje nevladnih organizacij ZEO NOBILIS (Čakovec), Zelene akcije iz Zagreba, prof. dr.sc. Božena Tušar pa je predstravila gospodarjenje z odpadki na hrvaških otokih.

Pomurski ekološki center je skupaj z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije povabil predavatelje, ki so predstavili slovenske primere dobrih praks pri vlogi okoljskega izobraževanja pri učinkovitem ravnanju z odpadki in slovenske izkušnje (dr. Marinka Vovk iz ORZ Slovenske Konjice), primerov napredka pri ravnanju z odpadki z stalnim izobraževanjem, sodelovanjem in okoljskimi akcijami in projekti (Klaudija Šek, univ.dipl.ekon., Saubermacher & komunala).

V okviru uspešnega delovanja ekošol in ekovrtcev je Lidija Tratnjek iz ekovrtca Murska Sobota predstavila izvedene dejavnosti pri ločevanju odpadkov in praktičnih primerov ekovrtca, ravnatelj g. Janko Rožman je predstavil izvedbene dejavnosti aktivnosti ekošole OŠ Bakovci, g. Jožef Rituper, ekokoordinator za srednje ekošole pa je predstavil izkušnje pri ravnanju z odpadki na Ekonomski šoli Murska Sobota. Predstavnik MO Murska Sobota, g. Bogomir Rola je prikazal aktivnosti in vlogo lokalne skupnosti pri vpeljavi, uvedbi in izvajanju gospodarnega ravnanja z odpadki. Konkretno zakonodajo s področja varstva okolja, ki zavezuje lokalne skupnosti k ozaveščanju v Sloveniji je predstavil Jože Povšič, univ.dipl.ing., direktor dolenjskega ekološkega zavoda Novo Mesto.

V okviru čezmejne konference smo opredelili tudi potrebne aktivnosti za animacijo in zadolžitev lokalnih skupnosti, mestnih občin in izvajalcev javnih služb za dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, ki jih zavezuje, da v okviru svojih proračunov predvidijo in rezervirajo potrebna finančna sredstva za izvajanje okoljskega ozaveščanja na svojem območju in zagotovijo napredek v okviru večje okoljske ozaveščenosti različnih ciljnih skupin (otroci, učenci, dijaki, učitelji, starši in občine) po konceptu 4R+3E pri ravnanju z odpadki.
 


Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija –
Madžarska – Hrvaška 2004-2006. Za vsebino spletnih strani je odgovoren Pomurski ekološki center
in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije.
 
        © Copyright 2007 PEC Pomurski ekološki center. Vse pravice pridržane.
shema strani